Tjänster

Idag tillgodoser vi försäkringsbolag, Scania, Volvo, verkstäder samt åkerier, stora som små i hela vårt avlånga land.
På hyllorna ligger begagnade delar som slutväxlar, växellådor samt andra förslitnings delar.
Vi tillhandahåller även i viss mån även nyrenoverade slutväxlar och växellådor.

Och självfallet har vi garanti på de delar som vi levererar.